Klachtprocedure

Klachten over de zorg?

Wanneer je als deelnemer niet tevreden bent over de zorg voor jou, heb je verschillende manieren om hier mee om te gaan. Dit staat hieronder beschreven in onze klachtenprocedure. Dit document kun je ook vinden op onze zorgboerensite: https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen/melkveebedrijf-en-zorgboerderij-de-bovenstee

 

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een begeleider van de zorgboerderij. Ook kan het zijn dat de zorg over jou tegen jouw wil ingaat. Wij vinden het belangrijk dat de zorg niet tegen jouw wil ingaat en vrijwillig is. Als de zorg voor jouw onvrijwillig is (tegen jouw wil) of als je een klacht hebt over de zorgboerderij kun jij hier iets tegen doen.

 

Wat kun je doen bij een klacht?

Wanneer jij een klacht hebt over de zorgboerderij, zijn er verschillende mogelijkheden om met deze klacht om te gaan. Hieronder leggen wij aan jou uit welke mogelijkheden jij hebt:

 • Bespreek jouw klacht zo snel mogelijk samen met de zorgboerin. Wees eerlijk en geef duidelijk aan wat je klacht is. Op de zorgboerderij ben je veilig om jouw verhaal te vertellen. De zorgboerinnen gaan in vertrouwen met jouw klacht om. Door jouw klacht snel te bespreken is de drempel minder hoog om aan te geven wat jij niet leuk vindt op de zorgboerderij. Het kan zijn dat je het spannend vindt om aan te geven wat jouw klacht is. Je kan dan vragen of je ouders of een begeleider van de woning mee wil(len) naar het gesprek op de zorgboerderij. 

 

 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwenspersoon zal samen met jou het probleem doornemen en eventueel nog een keer samen met de begeleiding en je ouders of vertegenwoordigers praten. De vertrouwenspersoon voor De Bovenstee is:

    Carla Rutgers

    Zwaluwsedijk 5

    4926 SG Lage Zwaluwe

    06-53181754

 

 • Stuur een brief naar de landelijke klachtencommissie, vermeld in de brief:
  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
  • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;
  • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

     Stuur je brief naar:

     Klachtencommissie Landbouw en zorg

     p/a Federatie Landbouw en Zorg

     Postbus 54

     3780 BB Voorhuizen

     De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de       zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht         van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden       kunnen verbeteren.

 

 • De klachtenfunctionaris
  Behalve de klachtencommissie kun je ook contact opnemen met een klachtenfunctionaris. De gegevens van deze klachtenfunctionaris zijn:

  Wiena Bakker

  Weerdjesstraat 168

  6811 JH Arnhem

  06-53885459

  www.zorgbelanginclusief.nl / www.adviespuntzorgbelang.nl  

 

 • Uitdeelbrief
  Als je een klacht hebt, heeft de zorgboerderij een brief opgesteld waarin stap voor stap staat uitgelegd wat je het beste kunt doen. Er staat bijvoorbeeld dat je begint met het bespreken van je klacht met de zorgboer, klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon.

 

 • AKJ vertrouwenspersoon

    Voor de jeugd (als u kind jonger is dan 18 jaar) kunt u terecht bij de AKJ vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kijkt      samen met u naar de situatie en helpt u bij het schrijven van een klachtbrief of ondersteund u in een klachtgesprek. U kunt in      contact komen met een vertrouwenspersoon door naar het volgende telefoonnummer te bellen: 088-5551000

    Klik op onderstaande link voor de website naar de AKJ vertrouwenspersoon:

    https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/vertrouwenspersonen/?d=ouders

 

Wil je meer informatie?

Op https://www.zorgboeren.nl/kwaliteitskeurmerk staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

 

Deze procedure is gewijzigd en in werking getreden op 1 maart 2021.