Zorgpartners

Om dagbesteding aan uw zoon of dochter te bieden op onze zorgboerderij, is een indicatie nodig. Afhankelijk van de indicatie ontvangt u zoon of dochter een beschikking. De beschikking omvat het aantal dagdelen waar u zoon of dochter voor een bepaalde periode recht op heeft. Deze beschikking moet worden verleend op een van de volgende wetten:

  • WLZ (Wet Langdurige Zorg);
  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
  • JW (Jeugdwet of ZinZorg).

Op grond van deze indicatie wordt aan uw zoon of dochter door middel van een beschikking een aantal dagdelen toegewezen. Als u zoon of dochter nog geen indicatie heeft kunt u contact opnemen met uw instantie of met onze zorgboerderij. Zij zullen u uitleggen welke stappen gevolgd moeten worden.

 

Wet Langdurige Zorg

Voor de Wet Langdurige Zorg kunt u contact opnemen met de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Daarnaast werken wij ook samen met onderaannemers, zoals Gemiva-SVG groep. 

 

Jeugdwet en Wet Maatschappelijke ondersteuning

Als uw zoon of dochter een indicatie heeft ontvangen op grond van de Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kunt u contact opnemen met uw gemeente.