Zorgpartners & Kwaliteit 


Zorgpartners

Onze zorgboerderij werkt onder andere samen met de volgende partners:

 • Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH), voor zorg op grond van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De volgende gemeenten zijn aangesloten bij deze organisatie:
  • Bodegraven-Reeuwijk
  • Gouda
  • Krimpenerwaard
  • Waddinxveen 
  • Zuidplas
 • Gemiva-SVG Groep
 • Scholen en speciaal onderwijs (voor stageplekken of opvang)

Indien de zorg daarom vraagt, werken wij ook samen met een orthopedagoog. 

Kwaliteitskeurmerk

Wij zijn aangesloten bij het kwaliteitskeurmerk van Kwaliteit Laat Je Zien. Het keurmerk wordt onder andere door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en veel gemeenten geaccepteerd. Het keurmerk ondersteunt onze zorgboerderij om kwalitatieve zorg te bieden en te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Voor het kwaliteitskeurmerk schrijven wij ieder jaar een jaarverslag. Het jaarverslag wordt ieder jaar gecontroleerd door de Federatie Landbouw en Zorg. Hiernaast kunt u klikken op de link naar het keurmerkregister en het jaarverslag van 2020. Dit jaarverslag is in april 2021 goedgekeurd.